Zbiory misyjne

Sala misyjna, fot. A. Sułkowski„Ktokolwiek ma zamiar udać się do innego narodu, powinien mieć w poszanowaniu jego język, obyczaje i spuściznę narodową” – powyższe zdanie pochodzi z dekretu tyczącego działalności misyjnej Kościoła katolickiego. Dlatego też jednym z podstawowych warunków owocnej pracy misyjonarzy jest zrozumienie kultur owych narodów, poznanie struktur społecznych i obyczaju, ich historii i niejednokrotnie bardzo bogatej tradycji. Idea ta jest realizowana od początku istnienia zakonu przez misjonarzy jezuickich, jak gdyby w sposób naturalny. To oni, na co dzień, częstokroć jako pierwsi mają kontakt ze społecznościami nierzadko bardzo pierwotnymi i z naszego punktu widzenia – egzotycznymi. Matka Boska z Dzieciątkiem,Korea, koniec XX w., fot. A. SułkowskiDzięki wcześniejszemu uwrażliwieniu i przygotowaniu merytorycznemu, interesują się codziennym życiem ewangelizowanych społeczności, obyczajami, dotychczasowymi wierzeniami. W efekcie tych zainteresowań powstała kolekcja misyjna licząca paręset obiektów. Należy postrzegać ją jako świadectwo działalności misyjnej Towarzystwa Jezusowego w odległych i różnorodnych kulturowo środowiskach. Zbiory egzotyczne prezentowane w Muzeum pochodzą z misji jezuickich z terenów Afryki, Azji, Ameryki Południowej oraz Australii i Oceanii.

Następna strona »

Strony: 1 2