Skarbiec

Portret kard. R. Bellarmina SJ, XIX w., fot. A. SułkowskiNajcenniejsze eksponaty zgromadzono w Skarbcu klasztornym, którego centralny punkt stanowią szczątki spalonego w 1968 roku cudownego obrazu. Przez odpowiednio zaprojektowaną i zaaranżowaną ekspozycję nadano mu charakter neoromantycznego wnętrza muzealnego, w którym można podziwiać kolekcję olejnego malarstwa religijnego, rodzajowego i portretowego z okresu od XVII do XIX w. Pośród portretów na uwagę zasługują wizerunki pierwszych generałów Portret podczaszego sanockiego Jana Bukowskiego, fundatora kolegium jezuickiego w Przemyślu, XVIII w., fot. A. SułkowskiTowarzystwa, jak też portrety: kardynała Roberta Bellarmina SJ (1542-1621), abpa Ignacego Raczyńskiego (1741-1823), Anny księżnej Mazowieckiej (1498-1557), Jana Kostki (1529-1581) i jego żony Zofii (1540-1580), Jana Bukowskiego czy Stanisława Zaremby – dobroczyńców kolegiów jezuickich w Krośnie, Jarosławiu i Przemyślu. Niezwykle cenny jest okazały obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, namalowany w 1613 roku przez Franciszka Śniadeckiego, i uchodzący za najstarszą z zachowanych w Polsce datowanych kopii jasnogórskiego obrazu.
Fragment ekspozycji Skarbca, fot. A. Sułkowski W bogatej kolekcji rzeźb uwagę zwraca szesnastowieczny krucyfiks jak również barokowe rzeźby Madonny z Dzieciątkiem, Chrystusa Zmartwychwstałego, św. Józefa czy św. Rocha. Ciekawie prezentuje się zbiór szat liturgicznych, z pośród których na szczególne wyróżnienie zasługują: późnobarokowy zestaw liturgiczny – kapa, ornat i stuła – z fundacji biskupa wrocławskiego Fryderyka von Hessen-Darmstadt (1671-1682), czy wyszywany złotymi nićmi ornat z 1696 roku, jak i pięknie haftowany ornat z herbem abpa Ignacego Raczyńskiego (1741-1823), z 2 poł. XVIII w. Uwagę zwiedzających zwraca też doskonale zachowana siedemnastowieczna pelerynka kardynalska – pamiątka po św. Robercie Bellarminie (1542-1621).

Następna strona »

Strony: 1 2