Wielcy Kościoła

W salach muzealnych prezentowany jest pokaźny zbiór pamiątek związanych ze świętymi i znaczącymi postaciami Kościoła. Na szczególną uwagę zasługują tu: szesnastowieczna pelerynka kardynała Roberta Bellarmia SJ (1542-1621) – świętego i doktora Kościoła, koszula św. Franciszka de Hieronimo SJ (1642-1716), czy kość przedramienia ks. Piotra Skargi SJ (1536-1612). Pośród wielu pamiątek cieszy oko osiemnastowieczny ornat, należący niegdyś do abpa Ignacego Raczyńskiego (1741-1823) – ostatniego (jak uważano) – prymasa I. Rzeczypospolitej. Natomiast skromna lampka oliwna stanowi jedyną pamiątkę po ks. Karolu Antoniewiczu SJ (1807-1852) – autorze najpiękniejszych polskich pieśni maryjnych, w tym: Chwalcie łąki umajone, Matko nie opuszczaj nas… czy O Maryjo, przyjm w ofierze… Ornat i bogato zdobiony ołtarzyk domowy przypominają postać sł. b. Wojciecha Baudissa SJ (1842-1926). W innej z gablot prezentowane są: alba bł. Jana Beyzyma SJ (1850-1912), jego różaniec, przyrządy medyczne służące w pielęgnowaniu trędowatych na Madagaskarze, obrazki oprawione w rzeźbione przez niego ramki, relikwiarzyki i kropielniczka. Smutek i zadumę wywołują pamiątki po księdzu Władysławie Gurgaczu SJ (1914-1949) – kapelanie antykomunistycznego podziemia, rozstrzelanym przez komunistów w 1949 roku. Był gorliwym kapłanem, ale i utalentowanym malarzem samoukiem. W salach Muzeum, pośród licznych pamiątek związanych z jego osobą znajdują się jego obrazy olejne, w tym: Matka Boska Królowa Polski, św. Andrzej Bobola i św. Ignacy Loyola. Paliusz biskupi, biret, pas, bulla Pawła VI i krzyż Legii Honorowej stanowią trzon pamiątek związanych z osobą kard. Adama Kozłowieckiego SJ (1911-2007) – jednego z najwybitniejszych polskich misjonarzy. Uzupełnienie pamiątek stanowią liczne przedstawienia portretowe niektórych spośród tych postaci, powstałe na przestrzeni ostatnich stuleci.

św. Lgnacy Loyola i św. Franciszek Ksawery, olej na blasze, 1 poł. XVII w., fot. A. SułkowskiKoszula św. Franciszka de Hieronimo SJ, XVII w., fot. A. Sułkowski
Portret św. Roberta Bellarmina SJ, kardynała i Doktora Kościoła, XIX w., fot. A. SułkowskiPeleryna św. Roberta Bellarmina SJ, XVI/XVII w., fot. A. SułkowskiPortret ks. Piotra Skargi SJ, XIX w., fot. A. SułkowskiKość przedramienia ks. Piotra Skargi SJ, fot. A. Sułkowski
Portret arcybiskupa Ignacego Raczyńskiego, fot. A. SułkowskiFragment ornatu arcyb. I. Raczyńskiego, XVIII w. (przeszyty w 1822 r.), fot. A. SułkowskiLampka oliwna, pamiątka po ks. Karolu Antoniewiczu SJ (1807-1852), fot. A. SułkowskiAlba bł. Jana Beyzyma SJ (1850-1912), fot. A. SułkowskiWotum ks. Mieczysława Kuznowicza SJ (1874-1945) dla Matki Boskiej Starowiejskiej, 1932 r., fot. A. SułkowskiMatka Boska Częstochowska, mal. ks. Władysław Gurgacz SJ, olej na płótnie 1 poł. XX w., fot. A. SułkowskiPaliusz, piuska i pas biskupi kard. Adama Kozłowieckiego SJ oraz bulla papieża Pawła VI nadająca mu biskupstwo tytularne, fot. A. Sułkowski
Order Legii Honorowej kard. Adama Kozłowieckiego SJ, fot. A. SułkowskiDyplom orderu Legii Honorowej kard. Adama kozłowieckiego SJ, fot. A. Sułkowski