Historia

Na początku lat 90. opiekę merytoryczną nad zbiorami powierzono specjalistom. Wtedy nastąpił jego rozwój w kierunku utworzenia profesjonalnej kolekcji i ekspozycji muzealnej. Pracę rozpoczęto od wyselekcjonowania z zastanego zbioru przedmiotów o charakterze czysto muzealnym – wyodrębniono grupy eksponatów wokół których postanowiono budować przyszłe kolekcje.  Jej wynikiem było powołanie do życia Muzeum Towarzystwa Jezusowego Prowincji Polski Południowej, jako miejsca eksponowania i propagowania kultury materialnej Jezuitów powstałej w oparciu o duchowośc ignacjańską na przestrzeni ostatnich paruset lat. Utworzono działy: Sztuki i Rzemiosła Artystycznego (z wyodrębnionym Skarbcem), Misji i Egzotyki oraz Etnografii, które zaczęto intensywnie poszerzać poprzez pozyskiwanie nowych obiektów. W 2005 roku podjęto decyzję o budowaniu kolekcji „Szopek Świata” w oparciu o misjonarzy jezuickich rozsianych po wszystkich kontynentach. Liczy ona już ponad 100 obiektów i jest unikatową w skali kraju.

Wnętrze muzeum, fot. A. Sułkowski
Fragment ekspozycji,  fot.  A. Sułkowski

W latach 2004-2006 Muzeum zostało gruntownie odnowione otrzymując nową i efektowną ekspozycję, dzięki czemu zostało zaliczone w poczet najatrakcyjniejszych i najchętniej odwiedzanych na Podkarpaciu sakralnych placówek muzealnych. Na  wystawie  stałej prezentowanych jest dzisiaj ponad 4.000 eksponatów. Cieszy, że znaczną grupę pośród tysięcy zwiedzających, którzy do tej pory odwiedzili Muzeum, stanowi młodzież szkolna. Jednocześnie trwa intensywna praca  nad katalogowaniem i konserwowacją zbiorów. Muzeum starowiejskie docenione zostało przez inne polskie muzea, m.in. Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu czy Muzeum Okręgowe w Brzozowie, które wielokrotnie zwracały się z prośbą o użyczenie eksponatów do organizowanych przez siebie wystaw.

« Poprzednia strona     

Strony: 1 2